Současná (zimní semestr 2018/19)

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

 • Matematika pro ekonomy (4MM101)

  přednáška

  Koná se v

  • úterý 14:15 – 16:00 v 105 JM
  • středu 11:00 – 12:30 v 105 JM

  Požadavky ke zkoušce jsou uvedeny na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých přednáškou.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na přednášce – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro informatiky (4MM106)

  cvičení

  Koná se v

  • pondělí 12:45 – 14:15 v 189 JM a úterý 12:45 – 14:14 v 188 JM
  • pondělí 16:15 – 17:45 v 189 JM a středu 12:45 – 14:14 v 290JM

  Konzultační hodiny: pondělí 14:15-16:15 (po předchozí domluvě)

  Docházka se neeviduje.

  Průběžný test

  • bude se psát v týdnu 12. -16. 11. 2018 (9. týden semestru),
  • testována bude látka procvičená do 8. týdne (bude upřesněno),
  • test sestává z jedné definice či znění věty z přednášky a z několika příkladů obdobných těm procvičovaným,
  • je možno získat 0-20 bodů ke zkoušce (zbylých 40+40 bodů pak z písemné resp. ústní části zkoušky),
  • jediné povolené pomůcky jsou psací potřeby, zejména není povoleno použití kalkulaček, tabulek, vlastních poznámek či výpisků vzorců.
  • neúčast na testu se omlouvá pouze pro závažný důvod (např. zdravotní stav znemožňující absolvování testu), který musí být řádně doložený (např. omluvenka od lékaře, z níž jednoznačně vyplývá zdravotní nezpůsobilost test v daném termínu absolvovat – „Dnes navštívil naši ordinaci“ apod. nebude uznáváno),
  • omluvit se z testu je nutné před jeho konáním, není-li to možné, pak nejpozději do konce 10. týdne semestru,
  • náhradní termín pouze pro řádně omluvené se bude konat v 10. až 12. týdnu semetru (bude upřesněno).
  • neomluvená absence na testu bude hodnocena výsledkem 0 bodů

  Program cvičení je uvedený na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých cvičením.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na cvičení – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematické základy informatiky (4EK112)

  cvičení

  Koná se v úterý 9:15 – 10:45 v 188 JM.

  Průběžný test: v 8. týdnu semestru, za 30 bodů

  Docházka: za 10 bodů

  Informace o předmětu v INSISu.

Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)

 • Nestandardní seminář

  seminář

  Konání: čtvrtek 9:50 – 11:20 (konec flexibilní 🙂 )

  Témata pro LS 2018/19

  • nestandardní metody a jejich aplikace v ramseyovské kombinatorice
  • fragmenty Peanovy aritmetiky a související aritmetické teorie
  • abstraktní modely umělé inteligence

Archiv (letní semestr 2017/18)

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

 • Matematika pro ekonomy (4MM101)

  přednáška

  Koná se ve čtvrtek 12:45-14:15 v 103 JM.

  Odpřednesená látka:

  1. přednáška (15. 1. 2018):

  Požadavky ke zkoušce jsou uvedeny na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých přednáškou.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na přednášce – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro informatiky (4MM106)

  přednáška

  Koná se ve čtvrtek 11:00-12:30 v 189 JM.

  Odpřednesená látka:

  1. přednáška (15. 1. 2018):

  Požadavky ke zkoušce jsou uvedeny na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých přednáškou.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na přednášce – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro ekonomy (4MM101)

  cvičení

  Koná se ve čtvrtek

  • 9:15 – 10:45 v 239 JM
  • 14:30 – 16:00 v 239 JM
  • 16:15 – 17:45v 237 JM

  Konzultační hodiny: čtvrtek 17:45-19:45 (po předchozí domluvě)

  Docházka se neeviduje.

  Průběžný test

  • bude se psát 19. 4. 2018 (10. týden semestru),
  • testována bude látka procvičená do 9. týdne (bude upřesněno),
  • test sestává z jedné definice či znění věty z přednášky a z několika příkladů obdobných těm procvičovaným,
  • je možno získat 0-20 bodů ke zkoušce (zbylých 40+40 bodů pak z písemné resp. ústní části zkoušky),
  • jediné povolené pomůcky jsou psací potřeby, zejména není povoleno použití kalkulaček, tabulek, vlastních poznámek či výpisků vzorců.
  • neúčast na testu se omlouvá pouze pro závažný důvod (např. zdravotní stav znemožňující absolvování testu), který musí být řádně doložený (např. omluvenka od lékaře, z níž jednoznačně vyplývá zdravotní nezpůsobilost test v daném termínu absolvovat – „Dnes navštívil naši ordinaci“ apod. nebude uznáváno),
  • omluvit se z testu je nutné před jeho konáním, není-li to možné, pak nejpozději do konce 10. týdne semestru,
  • náhradní termín pouze pro řádně omluvené se bude konat v 11. či 12. týdnu semetru (bude upřesněno).
  • neomluvená absence na testu bude hodnocena výsledkem 0 bodů

  Program cvičení je uvedený na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých cvičením.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na cvičení – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium

Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)

 • Nestandardní seminář

  seminář

  Konání: v LS 2017/18 není termín konání dosud znám

  Témata pro LS 2017/18

  • nestandardní metody v ramseyovské kombinatorice
  • fragmenty Peanovy aritmetiky

Archiv - 2017 a starší

Vysoká škola ekonomická (VŠE)

 • Matematika pro ekonomy (4MM101)

  přednáška

  Požadavky ke zkoušce jsou uvedeny na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých přednáškou.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na přednášce – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro informatiky (4MM106)

  přednáška

  Požadavky ke zkoušce jsou uvedeny na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých přednáškou.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na přednášce – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro ekonomy (4MM101)

  cvičení

  Program cvičení je uvedený na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých cvičením.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na cvičení – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematika pro informatiky (4MM106)

  cvičení

  Program cvičení je uvedený na stránkách Katedry matematiky VŠE.

  Online kalkulačka pro řešení (včetně postupů) příkladů z většiny témat pokrytých cvičením.

  • anglicky
  • POZOR: terminologie a zobrazované postupy řešení se mohou lišit od těch probíraných na cvičení – kalkulačku proto berte pouze jako doplňkový nástroj pro vaše studium
 • Matematické základy informatiky (4EK112)

  cvičení

  Informace o předmětu v INSISu.

Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)

 • Logika a teorie množin

  přednáška

  Materiály ze ZS 2016/17:

 • Nestandardní metody v ramseyovské kombinatorice

  přednáška

  Přednáška se konala v LS 2015/2016. Pokud máte zájem ji navštěvovat v příštím roce, napište mi.

  Info o přednášce v SISu

  Anotace: Teorie nestandardních metod a její významné aplikace v ramseyovské kombinatorice. Úvod do nestandardních metod se speciálním zaměřením na nestandardní rozšíření struktury přirozených čísel. Elegantní a superkrátké nestandardní důkazy vybraných ramseyovských vět (Ramseyova, Hindmannova, van der Waerdenova, věty o rozkladové regularitě diofantických rovnic, …).

 • Výroková a predikátová logika

  cvičení

  Informace o přednášce: na stránkách Petra Gregora

 • Nestandardní seminář

  seminář

  Konání: v LS 2017/18 není termín konání dosud znám

  Témata pro LS 2017/18

  • nestandardní metody v ramseyovské kombinatorice
  • fragmenty Peanovy aritmetiky